Privacyverklaring

WE-Engineering B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WE-Engineering B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van WE-Engineering B.V. verstrekt.

WE-Engineering B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WE-Engineering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan WE-Engineering B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

WE-Engineering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

WE-Engineering B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van WE-Engineering B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WE Engineering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@we-engineering.nl WE-Engineering B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

WE-Engineering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WE Engineering B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzing is van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WE-Engineering B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WE-Engineering B.V. op via info@we-engineering.nl.

WE-Engineering B.V.
Albert Schweitzerstraat 13
7131 PG  Lichtenvoorde
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 08064318
Telefoon: 0544-399555
E-mailadres: info@we-engineering.nl